Systém kontroly pred odoslaním

check and fix handle with screws

skontrolujte a upevnite rukoväť pomocou skrutiek

check painting and size

skontrolujte maľovanie a veľkosť

open box to check packing way

otvorte krabicu a skontrolujte spôsob balenia


close open